Szolgáltatásaink

ZÁLOGKÖLCSÖN-NYÚJTÁS

Zálogkölcsönt az alábbi fedezetekre folyósítunk: nemesfém ékszerek, nemesfém tárgyak, befektetési célú aranytömb, festmények, porcelánok, műtárgyak.

 

Nem nevesített (anonim) zálogkölcsön

Nem nevesített (anonim) zálogkölcsön igénylése esetén a zálogtárgy értékelését követően a személyazonosságot igazoló okirat bemutatása után juthat kölcsönhöz. Ekkor a zálogkölcsönről zálogjegyet állítunk ki és készpénzben folyósítjuk.

2021. január 1. napjától folyósított zálogkölcsönök díjtételei (a legjellemzőbb 90 napos futamidő esetén)

FUTAMIDŐ
90 nap
A FUTAMIDŐ VAGY A MEGHOSSZABBÍTOTT (PROLONGÁLT) FUTAMIDŐ ALATT ESEDÉKES DÍJTÉTELEK:
Kezelési díj (szerződéskötés, szerződés módosítás vagy prolongálás napján esedékes) 5,202%
Kezelési díj (kiváltás vagy prolongálás napján esedékes)
Kamat (futamidőre számított teljes kamat) évi 11,7%
Prolongálási díj (prolongálás napján esedékes) 3,95%
Előtörlesztési díj (előtörlesztés napján esedékes) 0,00%
KÉSEDELMES VISSZAFIZETÉS ESETÉN ESEDÉKES DÍJTÉTELEK:
Kezelési pótdíj (késedelmes időszakra):
      a türelmi idő első napjától annak 7. napjáig 3,00%
       ezt követően 7 naponként további 1,50%
Késedelmi kamat (a késedelmes időszakra számított teljes kamat) évi 20,55%
TELJES HITELDÍJ MUTATÓ:  39,6%

15 napon belüli kiváltás (teljes előtörlesztés) esetén kamat nem kerül felszámításra (kivéve a BÁV Zrt. által forgalmazott befektetési célú aranytömbre folyósított zálogkölcs99önöket, amelyekre ezen kamatmentesség nem vonatkozik).

Kezelési pótdíj nem kerül felszámításra, ha 90 napos futamidő esetében a lejáratot követő három napon belül a teljes kölcsön és járulékai visszafizetésre kerülnek, vagy ha a kölcsön ezen időszakban prolongálásra kerül. A kezelési pótdíj legfeljebb a futamidő lejáratát követő 90. napig számítható.

A késedelmi kamat a kölcsön visszafizetésével egyidejűleg fizetendő, míg kiváltás hiányában a fedezet kényszerértékesítéssel történő megtérüléséig számítható fel.

ÜZLETSZABÁLYZAT

Az üzletszabályzat függeléke 1.

        Az üzletszabályzat függeléke 2.

 

Nevesített zálogkölcsön

Nevesített zálogkölcsön esetén zálogszerződés megkötésére kerül sor, ez esetben a kölcsön folyósítása az ügyfél választása szerint banki átutalással vagy készpénzben történhet.

A PSZÁF tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről

 

Zálogkölcsön befektetési célú aranytömbökre

A hagyományos zálogtárgyak körén túl kedvező feltételekkel folyósítunk zálogkölcsönt a BÁV Zrt. által forgalmazott befektetési aranytömbökre.

THM 21,9%

 

Prémium Finanszírozás

A BÁV Prémium Finanszírozás egy kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsön és emelt szintű szolgáltatás.