MNB határozatok

H-FH-I-B-1/2019. számú határozat

A BÁV Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nél (székhelye: 1027 Budapest, Csalogány utca 23-33.) (Pénzügyi vállalkozás) hivatalból lefolytatott fogyasztóvédelmi célvizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

I. Az MNB felhívja a Pénzügyi vállalkozást, hogy mindenkor tartsa be

 • a) a panaszokra adott válaszok igazolható módon történő megküldésére,
 • b) a telefonon közölt szóbeli panaszok hangfelvétellel történő rögzítésére és a hangfelvétel megőrzésére,
 • c) a panaszkezelési nyilvántartás vezetésére és annak tartalmára,
 • d) a panaszok határidőben történő megválaszolására,
 • e) a szóbeli panaszt rögzítő jegyzőkönyv felvételére, tartalmára és megküldésére, valamint
 • f) a panasz elutasítása esetén előírt jogorvoslati tájékoztatásra

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

II. Az MNB a Pénzügyi vállalkozással szemben

 1. az I. a) pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint összegű,
 2. az I. b) pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint összegű,
 3. az I. c) pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint összegű,
 4. az I. d) pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű,
 5. az I. e) pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 150 000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint összegű,
 6. az I. f) pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint összegű,

mindösszesen 1 600 000 Ft, azaz egymillió-hatszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

 

Budapest, 2019. február 20.

 

                                                                               A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

                                                                                                   Freisleben Vilmos

                                                                            a Fogyasztóvédelmi igazgatóság igazgatója