Panaszkezelés

A BÁV PÉNZÜGYI ZRT. (ELŐZŐ CÉGNÉV: OREX-ZÁLOG ZRT.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Panaszkezelési Szabályzat (Hatályos: 2017. november 29-től)

Panaszkezelési Szabályzat 1. számú melléklet

Panaszkezelési Szabályzat 2. számú melléklet

Panasz formanyomtatvány

Magyar Nemzeti Bank honlapján pénzügyi panasszal kapcsolatos információk, formanyomtatványok: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz

Email cím:

A telefonos panaszügyintézés telefonszáma: +36 1 325 2722
Faxszám: +36 1 325 2721

A panaszügyintézés helyszíne: BÁV Pénzügyi Zrt. székhelye: 1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.